ХОРООД
  1. Эрх зүй, төрийн байгуулалтын асуудал эрхэлсэн хороо: 2. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хороо: 3. Төсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хороо: 4. Байгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хороо: 5. Дэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн хороо: 6. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо: 7. Иргэний оролцоо, санал хүсэлтийн хороо:
1.Дарга
2.Гишүүн
3.Гишүүн
4.Гишүүн
5.Гишүүн
6.Гишүүн
7.Гишүүн
Ц.Рэнцэндорж
Д.Ядамжав
Б.Бат -Ирээдүй
Ч.Дэчингалсан
Б.Батбаатар
Ц.Ганболд
М.Эрхэмбаяр
Л.Баярсайхан
Н.Оюунгэрэл
Ж.Чимэдцогзол
С.Энхтайван
Л.Энхтуяа
Б.Амартүвшин
Б.Батхуяг
Б.Батбаатар
Ч.Буянжаргал
Д.Отгонбаатар
Ж.Лхагвасүрэн
Д.Алтанхуяг
С.Мөнгөнсар
Л.Энхтуяа
Л.Давийчомбо
Л.Баяртулга
С.Энхтайван
Ё.Отгонбаяр
П.Батбаяр
Ц.Энхжаргал
Б.Амартүвшин
Д.Алтанхуяг
Ж.Оюунцэцэг
Ц.Бугасүрэн
Ц.Дуламжав
Ц.Эрдэнэбаяр
П.Батбаяр
Ц.Отгонбаатар
Ү.Тэгшбаатар
Ц.Содхүү
Ч.Дэчингалсан
Ё.Отгонбаяр
В.Хүрэлбаатар
Л.Баярсайхан
С.Мөнгөнсар
Ч.Болормаа
Д.Бат -Эрдэнэ
Б.Сарангоо
Ц.Эрдэнэбаяр
Б.Батхуяг
Ц.Ганболд
Ц.Энхжаргал